Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

вторник, 15 септември 2015 г.

"Борис Годунов" - Пушкин

   Започва с посвещение на Н. Михайлович Карамзин. Един знаменит мислител на Русия, основава цяла тенденция в езика (последователи карамзинисти) – против пуризма, позволяват да навлизат чуждици. Историята на Карамзин е най-големият историографски труд на Русия за всички времена. Пушкин взима исторически факти от посл. 2 тома от историята. Историята тръгва от управлението на цар Иван Грозни, има 3 сина – Иван, Фьодор, Димитрий. Той убива сина си Иван. Цар става Фьодр Иванович – слабоумен. Умира и Борис Годунов(1598-1605) става цар (поръчал убийството на Димитрий). В текста на „Борис Годунов” не са описани събитията, как се случват, а са дадени резултатите от тези събития. Сюжетът на драмата е исторически; представлява лична интерпретация на реална историческа случка, поради което се определя като историческа драма. Заглавието „историческа драма” е по Шекспиров маниер. Шекспировите драми са именувани по името на централния персонаж. Борис Годунов обаче реално е по-маловажен от Гришка Отрепиев. Триединство – време, място и действие. Пушкин казва „С мъка се лиших от двете първи единства и едвам запазих третото“-действието. Време – 7 години. Той пише „Б.Г.“ в 23 сцени, от тях в тези 7г. са останали само 4 дни. Драмата е написана в 5стъпен ямб – Шекспиров стих. Има елементи от „Хамлет“, от „Крал Лир“, от историята – той не крие, държи да се направи аналогията. Чете хрониките на Тацит, когато пише „Б.Г.“ – първи историк, който говори за Исус като ист. личност. Имал е намерение да напише драма за Исус, но не я написва, затова казва всичко в „Б.Г.“. Държавата се управлява от един цар, който е нелигитимен. Исус е царят, който никога не е царувал, като Димитрий. Димитрий се обявява за възкръснал, отива в Полша. Разкрива се пред пани Марина, че не е действит. Димитрий, че е самозванец. Б.Г. е приравнен до императора. Пушкин фалшифицира историята, променя реалния сюжет (прави го исторически недостоверен): Борис Годунов никога не е свалян от престола. Борис Годунов е искал да направи демократическа реформация в Русия (армията и народът не са искали промяната). Мълчанието на народа в края на текста е в същността си осъждане на владетеля. Народът отказва подкрепата си на царя – подкрепа, която е задължителна. Мълчанието на народа е присъда, отказ да се миропомаже поредния самозванец. В Русия  Бог=цар. „Б.Г.“ е тайнопис – Пушкин си играе с буквите в името на императора. GODunov, БОрис Годунов.


Няма коментари:

Публикуване на коментар