Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

сряда, 16 септември 2015 г.

Старогръцка митология. Характерни особености. Периодизация. Митове и легенди.

         Основна характеристика на всяка митология са космогоничните митове. Основната посока на движение в тях е от хаос към космос.
         Възникване на света и първите божества според Хезиод – „Теогония“         Много характерна черта в космогоничните митове е инцесуалният сюжет. Друг елемент изобилстващ в елинската митология е антропофагията (Кронос изяжда децата си).
1. фетишизъм
2. тотемизъм
Метаморфози
         Това е един доста по-късен комплекс от фазата на анимизма, за която е характерно тоталното отелесняване на богове и хора. Метаморфозите могат да бъдат : петроморфни, дендроморфни, зооморфни, миксантропически.
·              Петроморфни са преображенията на герои в предмети (гр. Петрос – камък).
·                            Дендроморфни са преображенията на герои в растения
·                           Зооморфни са преображенията на герои и богове в животни
·      Миксантропически са тези форми, в които човешкото е смесено с животински черти.
Периодизация
         1. Доолимпийска митология
Това е най-древната фаза на митологията, която е известна като хтоническа митология. Това е фазата на чудовищата, които се пръкват от земната гръд. Характерно за тази фаза е дисхармоничното, страхвитото начало. Присъщи на тази фаза са също триликите чудовища – богините-отмъстителки - Ериниите; владичиците на съдбата – Мойрите; трите горгони и др.. Всички, с изключение на триглавото куче Цербер, са женски.
         2. Олимпийска фаза
Това е една културна фаза от развоя на древногръцката митология, свързана с победата на боговете от олимпийското поколение, начело със Зевс. Тази фаза започва около средата на 2-то хилядолетие пр.Хр. и е свързана с установяването на патриархални общества.
·         Антропоморфизация на боговете
·         Унищожаване на чудовищата от героите
·         Поява на многобройни паралелни богове, които оформят двойки
3. Фаза на разпад
Тази фаза започва с появата на елинската словесност, с раждането на древногръцката литература.

·         Поява на герои, които дръзват да се опълчат срещу боговете, да премерят сили с тях, да им съперничат и да не се подчиняват.

Няма коментари:

Публикуване на коментар