Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

четвъртък, 17 септември 2015 г.

Омир. „Илиада“ и „Одисея“ – сравнителен анализ

         В основата си „Илиада“ е военна поема и отразява условията на живот по време на войната. „Одисея“ рисува предимно странстванията на героя в мирно време. Действието в „Илиада“ е съсредоточено в източната част на гръцкия свят, като показва стремежа на гърците към изток; с изключение на малки епизоди, събитията в „Одисея“ се случват на запад (о-в Итака). В „Одисея“ по-ясно се проявява разлагането на царската власт и засилването на родовата аристокрация, а заедно с това се появява и по-значителна представа за боговете. В нея също могат да се видят черти на по-зряла мисъл. Първобитното мислене се отличава с простота и конкретност. С умственото развитие мисълта придобива абстрактен характер.

         Абсолютно сигурно е, че създаването на „Илиада“ предхожда това на „Одисея“. Не е достатъчен аргумента, че действието с „Одисея“ е последващо спрямо това „Илиада“. В „Илиада“ са описани 52 дни от епичната десетгодишна война между ахейци и троянци, докато в „Одисея“ се разказва за завръщането на един от най-именитите ахейци, участвали в покоряването на Троя – хитроумният Одисей. Филологическите доказателства за това, че „Илиада“ предхожда „Одисея“ – стилът на „Илиада“ е по-старинен, по-архаичен от стила на „Одисея“. Такъв стилов маркер, който е ясен и категоричен е употребата на разгърнати сравнения. В „Илиада“ има 218, а в „Одисея“ – 53 разгърнати сравнения. Друг белег на стилова диференциация е употребата на абстрактни съществителни. Композиционно „Одисея“ е много по-сложна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар