Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

четвъртък, 17 септември 2015 г.

Сукцесия на литературните родове в елинската словесност

         Под термина „сукцесия на литературните родове“ се разбира закономерна, последователна смяна (възникване) на литературните родове в първата европейска литература (елинската).
Трите основни литературни рода са епос, лирика и драма. Наименованията на литературните родове идват от старогръцки език. Понятието епос е многозначно – „фраза, изречение, реч, слово, пословицаа, поговорка, оракул, загадка, заповед, молба“, а към крайните значения спада също и „епическа поема“. Лириката първоначално е била означавана с друго понятие – мелос. В широкия смисъл на думата то означава същото, както и лирика. При навлизането на елинската култура с една нова фаза на развитие към края на 4 в.пр.н.е. (елинистическа епоха), меликата постепенно бива изтласкана от термина лирика. Понятието драма е също старогръцко. Съществителното драма е означавало „действие“, но в последствие се е специализирало да означава определен литературен род. Първо се появява епосът, след него – лириката и накрая – драмата.
Появата на епоса се свързва с родоначалника на елинската словесност – рапсода Омир. Предполага се, че през 8 в. пр.н.е. Омир е сътворил „Илиада“ и „Одисея“, които полагат началото на древногръцкия епос.
За начало на лириката може да се посочи началото на 7 в. пр.н.е.. Съхранен е един малък откъс от стихотворение на Архилох.
Корените на драмата са почти толкова древни, колкото тези на епоса, но това все още не е същинска драма. По всяка вероятност древногръцката драма е била вече културно-исторически факт някъде около средата на 6 в. пр.н.е.. Преди бащата на древногръцката трагедия, Есхил (роден около 524/5 г.пр.н.е.), е имало най-малко две поколения драматурзи. Можем с по-голяма сигурност да кажем кога се е родил елинския театър – 534 г.пр.н.е., по времето на тиранина Пизистрат, управлявал Атина до към 527 г.пр.н.е..


Няма коментари:

Публикуване на коментар