Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

Всеки, който казва, че има само един живот явно не знае как да чете книги.

понеделник, 22 август 2016 г.

Конституентна граматика

И словосъчетанието, и изречението се строят от думи,затова между тях има много прилики. Между тях обаче има и една много съществена разлика – изречението изразява мисъл, която е самостоятелна, завършена, а словосъчетанието няма самостоятелен характер. Всяко словосъчетание може да влезне в състава на изречението. Същевременно словосъчетанието може и самостоятелно да образува изречение. Словосъчетанието е съединение на две или повече самостойни думи,които образуват смислово и граматическо единство: смела постъпка, постъпи смело, борба за мир, бащи и деца. Несамостойните думи не могат да образуват словосъчетание. Също така не мога не е словосъчетание, тъй като НЕ също е несамостоятелна частица. Синтаксисът изучава единствено „свободните словосъчетания“, другия вид „фразеологичните“ са предмет на изучаване на лексикологията. Когато словосъчетанието е съставено от повече от две самостоятелни думи,то за него казваме, че е сложно. Сложното словосъчетание се състои от две или повече прости. Сложно словосъчетание е например: ясно отпечатаната стъпка на мечка. То може да се раздели на:
·         Стъпка на мечка;
·         Отпечатаната стъпка;

·         Ясно отпечатаната;

Няма коментари:

Публикуване на коментар